Softers WebCreate –järjestelmäalusta Oulun Rakennusvalvonnalle 

Softers on toteuttanut Oulun Rakennusvalvonnalle monipuolisen, pientalon laadun arviointiin tarkoitetun web-pohjaisen järjestelmän, jolla pisteytetään rakennuksen teknistä laatua ja asuttavuutta. Järjestelmä toimii Softers WebCreate -alustalla, joka on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaisesti (kts. lisää esimerkkejä: Sama järjestelmä venyy eri käyttötilanteisiin). Responsiivisuutensa ansiosta järjestelmää on helppo käyttää mobiililaitteistollakin, vaikkapa rakennustyömaalta käsin.

pientalonlaatu.fi

Tiedustelut: Ville Ritola

 

Takaisin